ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

InsERT GT 1.59

Najważniejsze nowości w InsERT GT 1.59:

Subiekt GT

Szybkie płatności (płatności on-line)
Jest to zupełnie nowy mechanizm, który ułatwia rozwiązanie problemu nieterminowych płatności za wystawione faktury. Dzięki niemu można sprawić, aby proces realizowania płatności przez Państwa kontrahentów był o wiele prostszy i szybszy.
Jak to działa?
Na wszystkich dokumentach sprzedażowych oraz na zamówieniach Subiekt GT może wygenerować link do szybkiej płatności w serwisie Przelewy24. Dzięki temu kontrahent będzie mógł błyskawicznie opłacić transakcję poprzez kliknięcie w link, jeśli faktura jest wysłana w pliku PDF lub poprzez zeskanowanie telefonem kodu QR, jeśli faktury dostarczane są w wersji papierowej. Środki w ciągu kilku minut pojawią się na Państwa koncie.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)
Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP. Jego stosowanie będzie obowiązkowe, gdy:
• na fakturze znajdą się towary lub usługi wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT (są to m.in. wyroby węglowe, komputery, akumulatory, aparaty fotograficzne i kamery, części i akcesoria motoryzacyjne oraz ich sprzedaż)
• wartości faktury przekroczy 15 000 zł.
Należy pamiętać o tym, że nawet wtedy, gdy na fakturze znajdzie się tylko jedna pozycja wymieniona w załączniku nr 15 (np. na kwotę 1 zł), ale wartość całej faktury przekroczy 15 tys. zł, to transakcja musi być zrealizowana w procedurze MPP. Za niestosowanie się do nowych przepisów grożą dotkliwe sankcje zarówno sprzedawcom, jak i kupującym.
W programie przygotowano wiele zmian mających ułatwić stosowanie się do nowych obowiązków. Dodano m.in. kreator umożliwiający zaznaczenie wybranych towarów znacznikiem Towar objęty mechanizmem podzielonej płatności.
Podczas wystawiania faktury sprzedaży i/lub zakupu, której wartość brutto przekracza 15 000 zł i na której będzie znajdował się towar objęty MPP, automatycznie zaznaczy się odpowiedni znacznik, a na wydruku zostanie umieszczony wymagany prawem napis Mechanizm podzielonej płatności.
Umożliwiono także oznaczenie rozrachunku, aby podlegał mechanizmowi podzielonej płatności. Tak oznaczone rozrachunki sugerują spłatę w mechanizmie podzielonej płatności oraz ostrzegają przy próbie innego rozliczenia. Umożliwiono również spłatę zbiorczą w mechanizmie podzielonej płatności oraz możliwość generowania automatycznego transferu VAT dla przelewów podatkowych. W parametrach operacji bankowych umożliwiono wyłączenie tworzenia automatycznych transferów VAT dla operacji typu podzielona płatność.

JPK_FA_RR
Dodano obsługę nowego rodzaju pliku JPK_FA_RR. Nowa struktura dotyczy faktur VAT RR.

Rachmistrz GT i Rewizor GT

Podatek dochodowy – stawka 17%
Od 1 października 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa, 17% stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym skumulowana stawka PIT w pierwszym progu podatkowym za rok 2019 wynosić będzie 17,75%. W programie zaimplementowano odpowiednie dla tej sytuacji zmiany.

Edycja JPK_VAT
Umożliwiono edycję pliku JPK_VAT w zakresie danych z ewidencji. Dodatkowo w celach kontrolnych dodano opcję weryfikacji pliku z ewidencją VAT.

Rewizor GT

Rozliczenia pośredników płatności
Dodano nowy moduł ułatwiający rozliczanie cesji na pośredników płatności typu Przelewy24. Moduł umożliwia automatyczne kojarzenie wpłat od pośredników z powstałymi cesjami za pomocą pliku dostarczanego przez pośrednika. Obsługiwani pośrednicy to Przelewy24 oraz PayU. Dodatkowo moduł wspomaga rozliczenie prowizji pośrednika.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)
W programie przygotowano wiele zmian mających ułatwić stosowanie się do nowych obowiązków:
– Umożliwiono oznaczenie rozrachunku, aby podlegał mechanizmowi podzielonej płatności. Tak oznaczone rozrachunki sugerują spłatę w mechanizmie podzielonej płatności oraz ostrzegają przy próbie innego rozliczenia.
– Umożliwiono spłatę zbiorczą w mechanizmie podzielonej płatności oraz dodano możliwość generowania automatycznego transferu VAT dla przelewów podatkowych.
– W parametrach operacji bankowych umożliwiono wyłączenie tworzenia automatycznych transferów VAT dla operacji typu podzielona płatność.
– W słownikach rejestrów księgowych dodano nowe znaczniki określające sposób tworzenia rozrachunków na dekretach przypisanych do danego rejestru:
* Ustaw VAT na rozrachunku na podstawie zakładki VAT – znacznik powoduje, że w rozrachunkach stworzonych przez dekret kwota (w tym VAT) zostanie wyliczona automatycznie na podstawie zakładki VAT powiązanej z rozrachunkiem.
* Ustaw znacznik mechanizm podzielonej płatności na rozrachunku – znacznik powoduje, że rozrachunki stworzone przez dekret będą automatycznie oznaczone jako podlegające pod mechanizm podzielonej płatności.

Gratyfikant GT

Zbiorcza zmiana stawki podatku w umowach cywilnoprawnych
Dodano funkcję umożliwiającą zbiorczą zmianę stawki zryczałtowanego podatku dla wielu umów cywilnoprawnych.

Eksport deklaracji PPK
Umożliwiono wyeksportowanie deklaracji PPK do plików XML zgodnych z standardem grupy PFR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.