ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Rewizor GT – poznaj pełnię możliwości (wersja jednodniowa)

Od wielu lat zajmujemy się profesjonalnym wdrażaniem oprogramowania u naszych klientów. Tym samym posiadamy bogate doświadczenie, znając też preferencje i potrzeby użytkowników oraz rozwiązania na najczęstsze problemy spotykane przy pracy na oprogramowaniu kadrowym i księgowym firmy InsERT. Dlatego prowadząc szkolenie nie trzymamy się schematów, tylko doradzamy naszym kursantom dobre praktyki, które przyspieszają i automatyzują pracę w systemach. 

Szkolenia dedykowane są dla osób posiadających wiedzę z danej dziedziny (kadry i płace / księgowość), a potrzebują podnieść swoje kwalifikacje w użytkowaniu oprogramowania linii InsERT GT. Szkolenia te nie poruszają też tematów technicznych, takich jak instalacja programu, konfiguracja baz danych.
W trakcie szkolenia skupiać będziemy się wyłączenie na merytoryce pracy w programach. 

W trakcie szkolenia zapewniamy: przerwy kawowe oraz lunch . Po szkoleniu zostaną wystawione certyfikaty dla osób uczestniczących.
Szklenie prowadzone są w małych grupach – od 5 do 20 osób. Godziny szkolenia: 9.00-17.00.

Najbliższy termin: 2 października 2020 roku
Miejsce szkolenia: Warszawa
Koszt: 600 PLN netto/osoba

W celu zapisania się na szkolenie
Napisz: 3rp@3rp.com.pl
Lub zadzwoń: 22 535 36 80

* oznaczone punkty gwiazdką z uwagi na ograniczony czas szkolenia mogą nie zostać omówione.

Program szkolenia:

 1. Kartoteki: kontrahenci, urzędy.
 2. Ewidencja wspólników – podatki, ubezpieczenia.
 3. Kartoteki powiązane – tworzenie i wykorzystywanie ich w planie kont.
 4. Tworzenie i modyfikacja planu kont.
 5. Parametryzacja poszczególnych analityk, schemat organizacji planu kont dla wykorzystania automatyki dostępnej w programie.
 6. Model działania rozrachunków w Rewizorze GT – praca przy wspólnej bazie danych z modułem handlowym Subiekt GT – jak pracować, by nie powielać rozrachunków!
 7. Wprowadzenie bilansu otwarcia – omówienie kreatora bilansu przy przenoszeniu BZ na BO.
 8. Rejestry księgowe i ich numeracja. Kontrola numeracji dekretów w rejestrach.
 9. Dekretacja i księgowanie – model pracy ręcznej.
 10. Ewidencje VAT – sposoby automatyki przy zapisach typu VAT, nabycia WNT, eksploatacja aut  z 50% (75% KUP) prawem odliczenia. Oznaczenia dowodów i procedur w rejestrach VAT dla JPK_V7.
 11. Pieczęcie księgowe i ich wykorzystanie.
 12. Współpraca z innymi modułami na jednej bazie i na bazach rozłączonych – schematy importu i dekretacji, zasady ich tworzenia oraz poznanie pełnego sposobu ich wykorzystania.
 13. Model pracy z ewidencją dokumentów kosztowych – wprowadzanych ręcznie jak  i importowanych z Subiekta GT, wykorzystanie kategorii dokumentów.
 14. Faktury wewnętrzne a ewidencje VAT – czy wykorzystywać, jeśli tak, to kiedy?
 15. Noty korygujące.
 16. Kartoteka pojazdów i eksploatacja i rozliczanie kosztów oraz księgowania.
 17. Środki trwałe: zakładanie kartoteki, operacje na środkach trwałych, księgowanie operacji
 18. Rozrachunki – sposoby uporządkowania rozrachunków przy rozpoczęciu pracy na bazie z błędnymi rozrachunkami pochodzącymi z Subiekta GT.
 19. Rozrachunki – kontrola, wyszukiwanie – moduł wezwań do zapłaty, rozliczanie.
 20. Model kasowy dla odliczeń w Rewizorze GT.*
 21. Dokumenty kasowe, tworzenie raportów kasowych i księgowanie
 22. Operacje bankowe, import z modułu homebankingu, tworzenie wyciągów bankowych i ich księgowanie.
 23. Automaty przeksięgowań – definiowanie, wykorzystanie (przeksięgowywanie kosztów  i przychodów na wynik finansowy).
 24. Wyliczanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych (wspólnicy).
 25. Sprawozdania – definiowanie, wyliczanie – Bilans, Rachunek Zysków i Strat, definicje deklaracji.
 26. Zestawienia – obory i salda, ewidencje VAT, raporty.
 27. Definiowalne sprawozdania własne w Rewizorze GT w oparciu o funkcjonalność Zielonego Plusa dla InsERT GT – zastosowanie, tworzenie.
 28. Wydruki – w tym w zapisów w ewidencji.
 29. Rozliczenie międzyokresowe kosztów – jak kontrolować bez dedykowanego modułu.
 30. Omówienie rozwiązań dodatkowych, które można zastosować dla ułatwienia pracy w InsERT GT. *
 31. Omówienie zasad raportowania JPK, JPK_V7 i e-Sprawozdania
 32. Płatności podzielone (split-payment) w oprogramowaniu InsERT GT.
 33. RODO a oprogramowanie InsERT GT. *