ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Zestawienie SQL Rejestr sprzedaży z: VAT

Zestawienie SQL Rejestr sprzedaży z: VAT

300,00  (369,00  brutto)

Zestawienie SQL dla Subiekta GT i Navireo bazujące na zestawieniu Rejestr sprzedaży VAT.Zestawienie te ma na celu dostarczenie kompletnej informacji pozwalającej na szczegółową weryfikację sprzedaży z podziałem na magazyny, dokumenty, statusy fiskalizacji, wartość sprzedaży, państwa, itd.

Opis

Przykładowe zastosowania raportu:
1. Raport zbiorczy sprzedaży detalicznej dokumentowanej fakturami dla klientów bez nr NIP.
2. Wychwycenie paragonów z nr NIP do kwoty 450 zł, które należy traktować jak faktury uproszczone i umieścić ich w rejestrze VAT.
3. Weryfikacja wartości z niezafiskalizowanych paragonów, które należy dodatkowo ująć w rejestrze VAT sprzedaży.
4. Zbiorcze podsumowanie zwrotów detalicznych wg rodzajów zwrotów, w celu zbiorczego ich ujęcia w ewidencji VAT sprzedaży wg wartości zwrotów w poszczególnych stawkach VAT.
5. Weryfikacja płatności kartowych z raportem z terminala.
6. Weryfikacja, czy dla faktur pow. 15 000 zł (jeśli mamy podejrzenie, że na fakturze znajduje się towar objęty wymogiem limitu), został odznaczony znacznik MPP.
7. Weryfikacja, czy dla dokumentu został zastosowany poprawny rodzaj transakcji VAT.
8. Weryfikacja, czy dla dokumentu został zastosowany poprawny kurs dla waluty.
9. Raport sprzedaży w oparciu o zastosowaną kategorię dla dokumentu.
10. Weryfikacja faktycznego operatora wprowadzającego dokument.
11. Wyliczenie wartości sprzedaży i zysku dla poszczególnych handlowców wystawiających dokumenty.
12. Raport sprzedaży w innych Państwach, gdzie obowiązuje nas procedura MOSS lub też jesteśmy zarejestrowani do czynności VAT. Wartość takiej sprzedaży w przypadku innych wysokości stawek niż obowiązujące w Polsce jest prezentowany w ostatnich kolumnach ‘inne stawki’ – przy czym przyjęto tu uproszczenie, że sprzedaż w danym kraju występuje w jednej stawce VAT. W przypadku, kiedy sprzedaż występuje w różnych stawkach VAT mamy dla tych scenariuszy oddzielne zestawienie.

Opis danych prezentowanych na zestawieniu:
1. Status wykonania skutku magazynowego.
2. Status księgowy
3. Data wystawienia – data wystawienia dokumentu obrotowego – ponieważ ta data w kontekście VAT nie jest kluczowa, sprawdzane są daty od daty pierwszego dokumenty w systemie do daty bieżącej i podstawiane do filtra.
4. Data zakończenia – data zakończenia dostawy, ale w przypadku dokumentów zwrotów detalicznych oraz korekt faktur sprzedaży, podstawiana jest tutaj data wystawienia tych dokumentów (oryginalna data zakończenia dostawy odnosi się do dokumentu pierwotnego). Domyślnie po tym polu jest sortowanie listy (od najstarszej daty do najświeższej). Domyślnie filtr na datę zakończenia dostawy jest ustawiony na miesiąc poprzedni.
5. Status fiskalny – kolumna zwraca status fiskalny dla dokumentu.
6. MPP – czy na dokumencie został odznaczony Mechanizm Podzielonej Płatności.
7. Nr dokumentu – pełen numer dokumentu sprzedażowego.
8. NIP – czy na dokumencie został użyty nr NIP kontrahenta i jaki.
9. Klient – nazwa skrócona kontrahenta.
10. Adres – ulica i nr kontrahenta.
11. Miejscowość – miejscowość kontrahenta.
12. Państwo – państwo kontrahenta.
13. Członek UE – czy państwo jest członkiem UE.
14. Waluta – oryginalna waluta, w jakiej został wystawiony dokument.
15. Kurs – kurs zastosowany dla dokumentu.
16. Data kursu – data kursu zastosowana dla dokumentu.
17. Wartość brutto w walucie – wartość dokumenty w walucie wystawienia.
18. Wartość netto – wartość netto dokumentu w PLN.
19. Wartość VAT – wartość VAT dokumentu w PLN.
20. Wartość brutto – wartość brutto dokumentu w PLN.
21. Koszt – koszt dokumentu w PLN uwzględniający korekty kosztów.
22. Zysk – zysk dokumentu w PLN uwzględniający korekty kosztów.
23. Marża – % marży dokumentu uwzględniający korektę kosztów.
24. Transakcja VAT – rodzaj transakcji VAT zastosowany na dokumencie.
25. Kod INTRASTAT – kod Instrastat zastosowany dla dokumentu.
26. Magazyn – magazyn, na którym wystawiono dokument.
27. Kategoria – kategoria dokumentu.
28. Gotówka – kwota zapłacona gotówka przy wystawianiu dokumentu.
29. Karta – kwota zapłacona karta, przy wystawianiu dokumentu.
30. Rodzaj karty – nazwa słownikowej płatności karta zastosowanej dla dokumentu.
31. Kredyt – kwota płatności ratalnej, zastosowana dla dokumentu.
32. Rodzaj kredytu – nazwa słownikowej płatności kredytowej zastosowanej dla dokumentu.
33. Wystawił – osoba wystawiająca dokument.
34. Zalogowany – faktyczny operator programu, który zarejestrował dokument.
35. Opłaty – wartość dodatkowych opłat występujących na dokumencie.
36. Netto 23% – wartość netto w stawce 23% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
37. VAT 23% – wartość VAT w stawce 23% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
38. Brutto 23% – wartość brutto w stawce 23% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
39. Netto 8% – wartość netto w stawce 8% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
40. VAT 8% – wartość VAT w stawce 8% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
41. Brutto 8% – wartość brutto w stawce 8% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
42. Netto 5% – wartość netto w stawce 5% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
43. VAT 5% – wartość VAT w stawce 5% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
44. Brutto 5% – wartość brutto w stawce 5% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
45. Netto 0% – wartość netto w stawce 0% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu – przy czym uwzględnione są tu wszystkie inne stawki, z których nie wynika kwota VAT (zw, npo, itd).
46. VAT 0% – wartość VAT w stawce 0% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
47. Brutto 0% – wartość brutto w stawce 0% z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu – przy czym uwzględnione są tu wszystkie inne stawki, z których nie wynika kwota VAT (zw, npo, itd).
48. Netto inne stawki – wartość netto w pozostałych stawkach nie uwzględnionych we wcześniejszych kolumnach z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
49. VAT inne stawki – wartość VAT w pozostałych stawkach nie uwzględnionych we wcześniejszych kolumnach z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.
50. Brutto inne stawki – wartość brutto w pozostałych stawkach nie uwzględnionych we wcześniejszych kolumnach z podsumowania tabeli VAT dla dokumentu.

Możliwe do zastosowania filtry:
1. Data wystawienia dokumentu (domyślnie Od: data pierwszego dokumentu w bazie, Do: data bieżąca).
2. Data zakończenia dostawy (dla zwrotów detalicznych i korekt sprzedaży – jako data wystawienia): domyślnie ustawiona na poprzedni miesiąc.
3. Filtr na status skutku magazynowego.
4. Filtr na status księgowy.
5. Filtr na status fiskalny.
6. MPP – filtr, czy dokument został odznaczony w Mechanizmie Podzielonej Płatności. Domyślnie – wszystkie.
7. Typ dokumentu – filtrowanie wg typów dokumentów – domyślnie wszystkie typy dokumentów z wyłączeniem faktury detalicznej do paragonu.
8. Magazyn – magazyn, na którym został wystawiony dokument. Domyślnie – wszystkie magazyny.
9. Rodzaj zwrotu – filtr na rodzaj zwrotu dla zwrotów detalicznych pomagający spełnić obowiązek posiadania ewidencji zwrotów z podziałem na trzy szczególne typy: zwrot ze sprzedaży, reklamacja i oczywista pomyłka.
10. Kategoria – nazwa kategorii zastosowana na dokumencie.
11. Państwo – multifiltr na państwo, dzięki któremu jesteśmy w stanie przygotować raport do sprzedaży MOSS, czy też do rozliczeń podatkowych VAT w przypadku rejestracji do VAT w innym kraju UE.
12. Płatność kartą – słownik rodzajów płatności kartą.
13. Płatność kredytowa – słownik płatności kredytowych (ratalnych).
14. Wystawił – filtr na osobę wystawiającą przypisaną dla dokumentu.
15. Zalogowany – filtr na osobę, która faktycznie zarejestrowała dokument w systemie.
16. Wartość dokumentu brutto mniejsze równe niż: filtr na kwotę brutto dla dokumentu (domyślnie 999 999 999 PLN)
17. Kontrahent: filtr na kontrahenta występującego na dokumencie (domyślnie – dowolny).

Marka

3RP.com.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zestawienie SQL Rejestr sprzedaży z: VAT”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.