ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Wirtualne kasy fiskalne w postaci oprogramowania

W dniu 12 sierpnia pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kas fiskalnych w postaci oprogramowania komputerowego. Według założeń projekt miałby wejść w życie już od 1 stycznia 2020 roku.

Wirtualna kasa fiskalna

O tym, że wprowadzenia w Polsce kas fiskalnych w postaci oprogramowania kiedyś nastąpi, było wiadomo już od maja 2019 roku, weszła nowelizacja ustawy o VAT.

Zasadniczo, funkcjonowanie wirtualnych kas fiskalnych będzie analogiczne do już obecnie nam znanych kas fiskalnych online. Sposoby rejestracji sprzedaży są toż same, tylko użytkownik będzie to realizował za pomocą aplikacji na komputerze, czy też smartfonie, tablecie. Użytkownik będzie też musiał zapewnić podłączona sprawną drukarkę oraz połączenie z internetem do komunikacji wirtualnej kasy z centralnym repozytorium kas Ministerstwa Finansów.

Wirtualne kasy fiskalne opierają się na oprogramowaniu zabezpieczonym certyfikatem producenta wystawionym dla danej kasy na okres 7 lat i wprowadzonym do centralnego repozytorium kas (przed jej przydzieleniem). W oparciu o to Ministerstwo Finansów będzie przydzielać numery unikatowe kas, które tak samo jak w przypadku fizycznych kas online, będą dystrybuowane do wirtualnej kasy w momencie wprowadzenia jej w stan fiskalny.

Kolejną nowością jest możliwość niedrukowania paragonu fiskalnego, ale dotyczy to automatycznych urządzeń sprzedażowych. Urządzenie te będzie musiało „odpowiednio” (takie słowo zostało użyte w projekcie) wyświetlić dane o sprzedaży nabywcy. Na razie w części słowa „odpowiednio” rozumie się zgodność wyświetlenia tych samych danych co na wydruku fiskalnym paragonu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projekty rozporządzenia.

Projekt jest na etapie konsultacji i wiadomo, że jego zapisy będą poprawiane. Taką ciekawostką, która jest obecnie zapisana w załączniku nr 1, jest określenie rodzaju wydruku z wirtualnego urządzenia fiskalnego. Mowa jest, że „wydruki mają być wykonywane na taśmie nie węższej niż 28mm”. Zatem jednoznacznie to określa, że użytkownik musi podłączyć drukarkę zapewniającą wydruk na taśmie. Wyklucza to w tym momencie użycia zwykłych drukarek laserowych bądź atramentowych drukujących na arkuszach A4. Jednak w obliczy takiej interpretacji okazuje się, że drukarka igłowa drukująca na taśmie arkuszy A4 będzie spełniać te wymagania.

W przypadku wirtualnej kasy fiskalnej nie przewiduje się ustawowej konieczności dokonywania przeglądu takiego wirtualnego urządzenia. Podatnik sam też będzie wprowadzał wirtualną kasę fiskalną w stan pracy fiskalnej. Na tym etapie nic nie wiadomo też o możliwości otrzymania zwrotu za zakup pierwszych takich „urządzeń” przed podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.