ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Informacja o zasadach pracy 3RP.com.pl w okresie epidemii

Spółka 3RP.com.pl – systemy dla firm informuje, że w obecnym okresie (a przynajmniej do czasu pojawienia się innego oficjalnego komunikatu) prowadzi wszystkie swoje prace operacyjne w miarę możliwości z uwzględnieniem ograniczenia wyjazdów do klientów.

Praca w obu biurach odbywa się w uszczuplonym składzie osobowym, przy czym powadzimy bieżącą obsługę klientów w biurach Spółki z poniższymi zastrzeżeniami:

1. Na spotkanie należy się umówić telefonicznie lub mailowo, dokładnie określając temat spotkania i umawiając czas jego trwania (ma to wykluczyć możliwość przebywania w biurze więcej niż jednego klienta w tym samym czasie).

2. Należy punktualnie przybyć na umówioną godzinę. Nie jest wskazane przyjeżdżanie wcześniej, ani później. W przypadku, kiedy nie ma możliwości dotarcia na czas, prosimy wpierw o kontakt i weryfikację, czy spotkanie można opóźnić. W przypadku przybycia pod biuro wcześniej, prosimy o odczekanie i wejście do biura o umówionej godzinie.

3. Osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji będą z biura wyproszone i nie będą obsłużone.

4. Klientom przebywającym w biurze 3RP.com.pl udostępnione są też środki dezynfekcji i ochrony osobistej (rękawiczki nitrylowe).

5. W biurze jednocześnie może przebywać tylko jeden klient.

6. Klienci, przybywający do biura bez umówienia się, mogę zostać wyproszeni.

7. Sprzęt dostarczany do serwisu będzie najpierw dezynfekowany.

Również po każdym kliencie w biurach będą dezynfekowane powierzchnie, z których dana osoba korzystała.

Ustawowe przeglądy urządzeń fiskalnych:

Aktualnie zostają zwieszone wyjazdy serwisowe do przeglądów urządzeń fiskalnych do czasu odwołania. W przypadku konieczności wykonania takiego przeglądu prosimy o dostarczenie (po wcześniejszym  umówieniu się – zgodnie z opisanymi zasadami spotkań powyżej) urządzenia do jednego z naszych serwisów, lub wysyłkę kurierem.

Przypominamy również, że można złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego, pod które podlega urządzenie o przesunięcie ustawowego przeglądu na termin późniejszy, uzasadniając to sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Urzędy – wg zapowiedzi – mają bezproblemowo przesuwać termin obowiązkowego wykonania przeglądu. Przypominamy też, że wniosek do urzędu można wysłać elektronicznie przez platformę ePUAP. W takim przypadku prosimy też o przesłanie informacji do nas, wraz z nowym terminem wykonania ustawowego przeglądu.

Podpisy kwalifikowane

Cały czas prowadzimy wystawianie podpisów elektronicznych CERTUM – tylko w naszych biurach. Podpisy kwalifikowane realizujemy w procedurze Paperless – brak wydruku papierowego umowy, a podpis wystawiany jest w ciągu godziny. W trakcie spotkania w biurze, klient dostaje do podpisania umowę na tablecie. Przed otrzymaniem tabletu klient będzie poproszony o założenie rękawiczek nitrylowych. Po każdym użyciu tablet będzie też dezynfekowany. Samo spotkanie należy umawiać wg zasad opisanych powyżej.

Ceny usług 3RP.com.pl dla klientów z branż najbardziej odczuwających ograniczenia w gospodarce z uwagi na stan epidemii

Spółka podjęła decyzję, że będzie indywidualnie oceniać sytuację każdego klienta, który zwróci się z prośbą o udzielenie dodatkowych rabatów. W szczególnych sytuacjach Spółka do właściwej oceny, ma prawo poprosić deklaracje podatkowe zarówno bieżące jak i porównawcze z tych samych miesięcy z przed roku a klient, który oczekuje udzielenia dodatkowego rabatu – powinien takie dokumenty udostępnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.