ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Informacja o zasadach pracy 3RP.com.pl w okresie epidemii

Spółka 3RP.com.pl – systemy dla firm informuje, że w obecnym
okresie (a przynajmniej do czasu pojawienia się innego oficjalnego komunikatu)
prowadzi wszystkie swoje prace operacyjne w miarę możliwości z uwzględnieniem
ograniczenia wyjazdów do klientów.

Praca w obu biurach odbywa się w uszczuplonym składzie osobowym,
przy czym powadzimy bieżącą obsługę
klientów w biurach Spółki z poniższymi zastrzeżeniami:

1. Na spotkanie należy się umówić telefonicznie lub mailowo,
dokładnie określając temat spotkania i umawiając czas jego trwania (ma to
wykluczyć możliwość przebywania w biurze więcej niż jednego klienta w tym samym
czasie).

2. Należy punktualnie przybyć na umówioną godzinę. Nie jest
wskazane przyjeżdżanie wcześniej, ani później. W przypadku, kiedy nie ma
możliwości dotarcia na czas, prosimy wpierw o kontakt i weryfikację, czy
spotkanie można opóźnić. W przypadku przybycia pod biuro wcześniej, prosimy o
odczekanie i wejście do biura o umówionej godzinie.

3. Osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji będą z biura
wyproszone i nie będą obsłużone.

4. Klientom przebywającym w biurze 3RP.com.pl udostępnione
są też środki dezynfekcji i ochrony osobistej (rękawiczki nitrylowe).

5. W biurze jednocześnie może przebywać tylko jeden klient.

6. Klienci, przybywający do biura bez umówienia się, mogę
zostać wyproszeni.

7. Sprzęt dostarczany do serwisu będzie najpierw
dezynfekowany.

Również po każdym kliencie w biurach będą dezynfekowane
powierzchnie, z których dana osoba korzystała.

Ustawowe przeglądy
urządzeń fiskalnych:

Aktualnie zostają zwieszone wyjazdy serwisowe do przeglądów
urządzeń fiskalnych do czasu odwołania. W przypadku konieczności wykonania
takiego przeglądu prosimy o dostarczenie (po wcześniejszym  umówieniu się – zgodnie z opisanymi zasadami
spotkań powyżej) urządzenia do jednego z naszych serwisów, lub wysyłkę
kurierem.

Przypominamy również, że można złożyć wniosek do właściwego
urzędu skarbowego, pod które podlega urządzenie o przesunięcie ustawowego
przeglądu na termin późniejszy, uzasadniając to sytuacją epidemiologiczną w
Polsce. Urzędy – wg zapowiedzi – mają bezproblemowo przesuwać termin
obowiązkowego wykonania przeglądu. Przypominamy też, że wniosek do urzędu można
wysłać elektronicznie przez platformę ePUAP. W takim przypadku prosimy też o
przesłanie informacji do nas, wraz z nowym terminem wykonania ustawowego
przeglądu.

Podpisy kwalifikowane

Cały czas prowadzimy wystawianie podpisów elektronicznych
CERTUM – tylko w naszych biurach. Podpisy kwalifikowane realizujemy w
procedurze Paperless – brak wydruku papierowego umowy, a podpis wystawiany jest
w ciągu godziny. W trakcie spotkania w biurze, klient dostaje do podpisania
umowę na tablecie. Przed otrzymaniem tabletu klient będzie poproszony o
założenie rękawiczek nitrylowych. Po każdym użyciu tablet będzie też
dezynfekowany. Samo spotkanie należy umawiać wg zasad opisanych powyżej.

Ceny usług 3RP.com.pl
dla klientów z branż najbardziej odczuwających ograniczenia w gospodarce z
uwagi na stan epidemii

Spółka podjęła decyzję, że będzie indywidualnie oceniać
sytuację każdego klienta, który zwróci się z prośbą o udzielenie dodatkowych
rabatów. W szczególnych sytuacjach Spółka do właściwej oceny, ma prawo poprosić
deklaracje podatkowe zarówno bieżące jak i porównawcze z tych samych miesięcy z
przed roku a klient, który oczekuje udzielenia dodatkowego rabatu – powinien takie
dokumenty udostępnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.