ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Zmiana matrycy stawek VAT w oprogramowaniu InsERT

Prawo

Od 1 kwietnia 2020 r. będzie stosowana nowa matryca stawek VAT. Wprowadzenie matrycy wiąże się ze zmianą sposobu identyfikowania towarów i usług oraz zmianą stawek dla niektórych towarów.

Przykłady towarów dla których nastąpi obniżenie stawki VAT:

• owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy,
• pieczywo o terminie przydatności do spożycia przekraczającej 14 dni,
• wyroby ciastkarskie,
• zupy, buliony, żywność homogenizowana,
• musztarda, niektóre przyprawy przetworzone,
• produkty dla niemowląt i dzieci,
• artykuły higieniczne.

Przykłady towarów dla których nastąpi podwyższenie stawki VAT:

• homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich, kawior, jak również sprzedawane w placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty,
• lód – używany do celów spożywczych i celów chłodniczych,
• czasopisma specjalistyczne, z wyjątkiem czasopism regionalnych i lokalnych drukowanych, na dyskach, płytach itp.,
• drewno opałowe.

Wersje Navireo, nexo i InsERT GT dostosowane do opisanych zmian są w trakcie przygotowania.

Zmiana stawki VAT może wpłynąć na sposób opodatkowania transakcji, w których sprzedawca otrzymuje części zapłaty przed wydaniem towaru (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata itp.).

W przypadku towarów, których stawka ulegnie obniżeniu/podwyższeniu, jeśli wydanie towaru nastąpi po zmianie stawki, to część zapłaty otrzymana przed zmianą stawki (do 31 marca 2020 r.) będzie opodatkowana wg innej stawki (np. 8%), niż część zapłaty otrzymana po zmianie stawki (od 1 kwietnia 2020 r., np. 5%).

Przepisy nie regulują szczegółowo kwestii wystawiania faktur dokumentujących otrzymanie kolejnej zapłaty lub wydanie towaru (poprzedzone otrzymaniem części zapłaty) po zmianie stawki VAT. Nie ustanowiono przepisów przejściowych dla takich przypadków. Ponadto na dzień dzisiejszy nie zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące tego tematu.

W związku powyższym zaleca się zakończenie transakcji, o których mowa powyżej (np. poprzez uregulowanie całej zapłaty lub wydanie towaru) do 31 marca 2020 r., w celu uniknięcia konieczności zastosowania dwóch stawek VAT w odniesieniu do jednej pozycji dokumentu. Niezastosowanie tego zalecenia może spowodować w przyszłości szereg utrudnień w rozliczaniu oraz korygowaniu transakcji w oprogramowaniu InsERT nexo.

W przypadku systemu Navireo oraz InsERT GT, stanowczo należy zakończyć do tego dnia trwające łańcuchy dostaw z produktami ze zmieniającymi się stawkami VAT, ponieważ systemy te nie dają możliwości wystawienia faktury zaliczkowej końcowej w sytuacji, gdy zmianie ulega stawka VAT.

Źródło: InsERT S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.