ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Navireo wersja 1.43

W dniu 17 grudnia 2019 roku została opublikowana wersja Navireo 1.43. W udostępnionej wersji zawarto pierwszą turę zmian przystosowujących program do przepisów wchodzących w życie z początkiem 2020 roku. Najważniejsze nowości:

POS – rozbudowa możliwości konfiguracyjnych

Umożliwiono definiowanie kolumn na liście pozycji towrowych. Dodano parametr lewa/prawa służący do sterowania układem panelu towarów i panelu pozycji dokumentu. Ponadto w Sferze, w bibliotece ApiTools związanej z tworzeniem rozwiązań dla interfejsu dotykowego dodano metody: PodajWartoscTekst, PodajWartoscLiczba, PodajWartoscKwota, PodajWartoscData. Metody te umożliwiają tworzenie rozwiązań, w których konieczne jest odczytywanie danych wprowadzanych przez użytkownika.
UWAGA:
Interfejs dotykowy w wersji 1.43 systemu Navireo jest udostępniony w trybie demonstracyjnym. Korzystanie z niego w przedstawianej wersji jest bezpłatne dla posiadaczy przynajmniej jednej licencji na dowolny z następujących modułów: Sprzedaż, Sprzedaż detaliczna, Magazyn, Zamówienia, Księgi handlowe, Oddział PLUS, Sprzedaż internetowa, Szybka sprzedaż, Sprzedaż mobilna, Integrator z Dynamics CRM. Działanie komponentu jest jednak ograniczone czasowo do 29.02.2020 r.
W kolejnych wersjach systemu Navireo komponent Interfejs dotykowy będzie zabezpieczony wymogiem posiadania dodatkowej licencji i/lub zabezpieczony czasowo wymogiem posiadania aktywnego abonamentu na ulepszenia.

Sprawdzanie rachunków bankowych w Wykazie podmiotów VAT

Wprowadzono możliwość sprawdzania numeru rachunku bankowego na tzw. białej liście. Sprawdzanie jest możliwe z wielu miejsc w programie:
• Kartoteka kontrahenta
• Faktury
• Operacje bankowe
• Operacje Rozlicz …
• Homebanking
• Bankowość on-line
Wyniki sprawdzenia są logowane i można je sprawdzać w zestawieniu Weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Dodano również możliwość sprawdzenia numerów własnych rachunków bankowych podmiotu z poziomu słownika Rachunki podmiotu.
Sprawdzanie wymaga aktywnego Konta InsERT.

Nowe wzory deklaracji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W programie wprowadzono następujące wzory określone Rozporządzeniem:
– oświadczenie PIT-2(9), które stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.,
– deklaracje PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) oraz IFT-1/IFT-1R(15), które stosuje się do przychodów/dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Deklaracja PIT-11(25) pozwala na rozliczenie osób ze zwolnieniem z podatku do 26 roku życia. Rozbudowane zostały Dane wdrożeniowe oraz dodany został nowy rodzaj przychodu w umowach cywilnoprawnych. Zaimplementowano także kreator umożliwiający zbiorczą zmianę rodzaju przychodu na już istniejących rachunkach.
Nowe wzory deklaracji nie obsługują wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego. Możliwość wysłania deklaracji elektronicznie pojawi się w kolejnej aktualizacji programu.

Nowy JPK_FA – JPK_FA(3)

Nowa wersja pliku obowiązuje od 01.11.2019 r., a do systemu została zaimplementowana już w wersji w 1.59 SP1. Organy KAS z żądaniem przekazania danych z użyciem nowej struktury mogą wystąpić nie wcześniej niż po złożeniu rozliczenia podatkowego za listopad, czyli co do zasady od 27 grudnia 2019 r.

Sprawdzanie statusu kontrahenta w Wykazie podatników VAT

Rozszerzono zestawienie Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów o nowe dane:
– nazwa kontrahenta,
– daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT,
– powód odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT.
Zmiany pozwalają szybciej określić pełny status VAT wybranego kontrahenta.

Korekta preproporcji i proporcji bazowej

Umożliwiono dodanie korekty podatku VAT związanej z preproporcją i proporcją bazową na koniec roku. Ponadto umożliwiono zmianę numeru dokumentu w korekcie podatku VAT związaną z preproporcją i proporcją bazową.

Mały ZUS Plus

Wprowadzono obsługę preferencyjnej metody rozliczania składek na ZUS, która może być stosowana od 1 lutego 2020 roku przez przedsiębiorców, którzy w 2019 roku osiągnęli przychody poniżej 120 tys. złotych.

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje tzw. mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualny rachunek bankowy, który będzie służył do wpłat z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Podatnicy i pracodawcy-płatnicy wszystkie wpłaty z tytułu PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego powinni realizować za jego pomocą.
W Navireo w kartotece Instytucje (Urząd Skarbowy) wprowadzono możliwość dodania nowego mikrorachunku oraz przypisana go do wspólnika lub podmiotu. Będzie on wykorzystywany w operacjach bankowych, transakcjach oczekujących oraz w przelewach generowanych z deklaracji skarbowych.

Tytuł udzielenia dni wolnych

W ewidencji czasu pracy oraz przy budowaniu harmonogramu pracy (kalendarze) umożliwiono dla dni wolnych wskazanie tytułu ich udzielenia. W programie dodany został także słownik typów dni wolnych, w którym użytkownik może dodać własne, niestandardowe tytuły.

Generowanie operacji bankowych z deklaracji PPK
Umożliwiono generowanie operacji bankowych z deklaracji rozliczeniowych PPK. Nowa funkcja umożliwi w prosty sposób dokonanie wpłat na PPK dla pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.