ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

InsERT GT wersja 1.60

W dniu 17 grudnia 2019 roku ukazała się nowa wersja pakietu InsERT GT 1.60.

W tej wersji została udostępniona użytkownikom część zmian, które wchodzą w życie od 2020 roku.

Najważniejsze z nich:

Sprawdzanie rachunków bankowych w Wykazie podmiotów VAT

Wprowadzono możliwość sprawdzania numeru rachunku bankowego na tzw. białej liście. Sprawdzanie jest możliwe z wielu miejsc w programie:
• Kartoteka kontrahenta
• Faktury
• Operacje bankowe
• Operacje Rozlicz …
• Homebanking
• Bankowość on-line
Wyniki sprawdzenia są logowane i można je sprawdzać w zestawieniu Weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Dodano również możliwość sprawdzenia numerów własnych rachunków bankowych podmiotu z poziomu słownika Rachunki podmiotu.
Sprawdzanie wymaga aktywnego Konta InsERT.

Nowe wzory deklaracji

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W programie wprowadzono następujące wzory określone Rozporządzeniem:
– oświadczenie PIT-2(9), które stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.,
– deklaracje PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) oraz IFT-1/IFT-1R(15), które stosuje się do przychodów/dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Deklaracja PIT-11(25) pozwala na rozliczenie osób ze zwolnieniem z podatku do 26 roku życia. Rozbudowane zostały Dane wdrożeniowe oraz dodany został nowy rodzaj przychodu w umowach cywilnoprawnych. Zaimplementowano także kreator umożliwiający zbiorczą zmianę rodzaju przychodu na już istniejących rachunkach.
Nowe wzory deklaracji nie obsługują wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego. Możliwość wysłania deklaracji elektronicznie pojawi się w kolejnej aktualizacji programu.

Nowy JPK_FA – JPK_FA(3)

Nowa wersja pliku obowiązuje od 01.11.2019 r., a do systemu została zaimplementowana już w wersji w 1.59 SP1. Organy KAS z żądaniem przekazania danych z użyciem nowej struktury mogą wystąpić nie wcześniej niż po złożeniu rozliczenia podatkowego za listopad, czyli co do zasady od 27 grudnia 2019 r.

Sprawdzanie statusu kontrahenta w Wykazie podatników VAT

Rozszerzono zestawienie Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów o nowe dane:
– nazwa kontrahenta,
– daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT,
– powód odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT.
Zmiany pozwalają szybciej określić pełny status VAT wybranego kontrahenta.

Korekta preproporcji i proporcji bazowej

Umożliwiono dodanie korekty podatku VAT związanej z preproporcją i proporcją bazową na koniec roku. Ponadto umożliwiono zmianę numeru dokumentu w korekcie podatku VAT związaną z preproporcją i proporcją bazową.

Mały ZUS Plus

Wprowadzono obsługę preferencyjnej metody rozliczania składek na ZUS, która może być stosowana od 1 lutego 2020 roku przez przedsiębiorców, którzy w 2019 roku osiągnęli przychody poniżej 120 tys. złotych.

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje tzw. mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualny rachunek bankowy, który będzie służył do wpłat z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Podatnicy i pracodawcy-płatnicy wszystkie wpłaty z tytułu PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego powinni realizować za jego pomocą.
W systemie InsERT GT w kartotece Instytucje (Urząd Skarbowy) wprowadzono możliwość dodania nowego mikrorachunku oraz przypisana go do wspólnika lub podmiotu. Będzie on wykorzystywany w operacjach bankowych, transakcjach oczekujących oraz w przelewach generowanych z deklaracji skarbowych.

Tytuł udzielenia dni wolnych

W ewidencji czasu pracy oraz przy budowaniu harmonogramu pracy (kalendarze) umożliwiono dla dni wolnych wskazanie tytułu ich udzielenia. W programie dodany został także słownik typów dni wolnych, w którym użytkownik może dodać własne, niestandardowe tytuły.

Generowanie operacji bankowych z deklaracji PPK
Umożliwiono generowanie operacji bankowych z deklaracji rozliczeniowych PPK. Nowa funkcja umożliwi w prosty sposób dokonanie wpłat na PPK dla pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.