ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

InsERT GT 1.59 SP1

W dodatku SP1 do wersji InsERT GT 1.59 pojawiły się nowe wersje deklaracji VAT:
• VAT-7(20)
• VAT-7K(14)
• VAT-8(10)
• VAT-9M(9).
Obsługiwane są także korekty oraz wysyłka elektroniczna tych deklaracji. Program został rozbudowany także o nową strukturę logiczną pliku JPK_FA(3). Może być ona wykorzystywana podczas kontroli skarbowych za miesiąc listopad 2019 r. i miesiące późniejsze.

W wersji 1.59 SP1 zawarliśmy też poprawki kilku błędów, z których najważniejsze to:
• Przywrócono wypełnianie pola Tytuł przy tworzeniu transakcji oczekującej na podstawie zobowiązania.
• Dodano automatyczną aktualizację drzewka modułów o nowy moduł Rozliczenia pośredników płatności.
• Poprawiono problem nietworzenia się automatycznych operacji VAT wpłat bankowych rodzaju podzielona płatność (problem występował tylko dla edytowanych operacji bankowych, w których zmieniano rodzaj ze zwykłej operacji na podzieloną płatność).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.