ul. Pszczyńska 22, 03-690 Warszawa | Al. Armii Krajowej 41/1, 05-200 Wołomin
22 535 36 80
3rp@3rp.com.pl

Webinar – Rewizor GT – poznaj pełnię możliwości – zmiany w kontekście JPK_V7

Zapraszamy na webinar dot. programu Rewizor GT.

Data wydarzenia: 5 listopada 2020 rok. Godz: 9.00-16.00

Rejestracja pod linkiem: https://erp.clickmeeting.com/rewizor-gt-poznaj-pelnie-mozliwosci-2020-11-05/register

Podczas szkolenia koncentrować będziemy się na nowych przepisach obowiązujących wszystkich przedsiębiorców od 1 października 2020 roku – nowa struktura raportowania JPK_V7.Poznaj pełnię możliwości programu Rewizor GT. Szkolenie to jest realizowane w skróconej wersji jednodniowej. Punkt zaznaczone gwiazdką mogą zostać pominięte.

Program szkolenia:

 • Kartoteki: kontrahenci, urzędy.
 • Kartoteki powiązane – tworzenie i wykorzystywanie ich w planie kont.
 • Tworzenie i modyfikacja planu kont.
 • Parametryzacja poszczególnych analityk, schemat organizacji planu kont dla wykorzystania automatyki dostępnej w programie.
 • Model działania rozrachunków w Rewizorze GT – praca przy wspólnej bazie danych z modułem handlowym Subiekt GT – jak pracować, by nie powielać rozrachunków!
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia – omówienie kreatora bilansu przy przenoszeniu BZ na BO.
 • Rejestry księgowe i ich numeracja. Kontrola numeracji dekretów w rejestrach.
 • Dekretacja i księgowanie – model pracy ręcznej.
 • Ewidencje VAT – sposoby automatyki przy zapisach typu VAT, nabycia WNT, eksploatacja aut z 50% (75% KUP) prawem odliczenia. Oznaczenia dowodów i procedur w rejestrach VAT dla JPK_V7.
 • Pieczęcie księgowe i ich wykorzystanie.
 • Współpraca z innymi modułami na jednej bazie i na bazach rozłączonych – schematy importu i dekretacji, zasady ich tworzenia oraz poznanie pełnego sposobu ich wykorzystania.
 • Model pracy z ewidencją dokumentów kosztowych – wprowadzanych ręcznie jak i importowanych z Subiekta GT, wykorzystanie kategorii dokumentów.
 • Faktury wewnętrzne a ewidencje VAT – czy wykorzystywać, jeśli tak, to kiedy?
 • Noty korygujące.*
 • Środki trwałe: zakładanie kartoteki, operacje na środkach trwałych, księgowanie operacji*
 • Rozrachunki – sposoby uporządkowania rozrachunków przy rozpoczęciu pracy na bazie z błędnymi rozrachunkami pochodzącymi z Subiekta GT.
 • Rozrachunki – kontrola, wyszukiwanie – moduł wezwań do zapłaty, rozliczanie.
 • Model kasowy dla odliczeń w Rewizorze GT.
 • Dokumenty kasowe, tworzenie raportów kasowych i księgowanie.
 • Operacje bankowe, import z modułu homebankingu, tworzenie wyciągów bankowych i ich księgowanie.
 • Automaty przeksięgowań – definiowanie, wykorzystanie (przeksięgowywanie kosztów i przychodów na wynik finansowy).
 • Sprawozdania – definiowanie, wyliczanie – Bilans, Rachunek Zysków i Strat, definicje deklaracji.
 • Zestawienia – obory i salda, ewidencje VAT, raporty.
 • Definiowalne sprawozdania własne w Rewizorze GT w oparciu o funkcjonalność Zielonego Plusa dla InsERT GT – zastosowanie, tworzenie.
 • Wydruki – w tym w zapisów w ewidencji.*
 • Rozliczenie międzyokresowe kosztów – jak kontrolować bez dedykowanego modułu.
 • Omówienie rozwiązań dodatkowych, które można zastosować dla ułatwienia pracy w InsERT GT. *
 • Omówienie zasad raportowania JPK, JPK_V7 i e-Sprawozdania
 • Płatności podzielone (split-payment) w oprogramowaniu InsERT GT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.